Här kan du söka uppgifter om nationella mönsterrättsansökningar samt om registrerade och avregistrerade mönster. I tjänsten finns grunduppgifter och därtill hörande bilder, och dessutom de internationella mönsterregistreringar där Finland är designerat.

Tjänsten omfattar finländska mönsterregistreringar och registreringsansökningar som är under behandling i Finland.

Gå till EUIPOs söksida