Täältä voit hakea tietoa kansallisista mallioikeushakemuksista sekä rekisterissä olevista ja rekisteristä poistetuista malleista. Palvelu sisältää perustiedot niihin liittyvine kuvineen sekä ne kansainväliset mallioikeusrekisteröinnit, joissa Suomi on nimetty kohdemaaksi.

Palvelu kattaa suomalaiset rekisteröinnit ja Suomessa vireille tulleiden mallien rekisteröintihakemukset.

Siirry EUIPOn hakusivulle